Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19306
Title: Những nhân tố tác động đến hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước
Authors: Tô, Hiến Thà
Trịnh, Xuân Việt
Phùng, Văn Như
Keywords: Những nhân tố tác động
Hiệu quả đầu tư
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.62-64
Abstract: Những nhân tố tác động đến hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước bao gồm nhóm nhân tố khách quan là điều kiện tự nhiên, hệ thống chính trị - thể chế; nhóm nhân tố chủ quan là hệ thống chính sách - pháp luật, công tác quy hoạch - kế hoạch hóa đầu tư từ ngân sách nhà nước, công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, năng lực của các cơ quan, cán bộ làm công tác quản lý đầu tư, chủ đầu tư và tư vấn đầu tư, kiểm tra - giám sát đầu tư từ ngân sách nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19306
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.