Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19376
Title: Phòng, chống tội cướp biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam – Liên hệ thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực
Authors: Nguyễn, Tống Ngọc Như
Bùi, Lê Hoài Bảo B1602564
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2019
Abstract: Đề tài luận văn trình bài những quy định phòng, chống tội cướp biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, liên hệ thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vự trong hoạt động phòng, chống tội cướp biển, nghiên cứu về các chủ thể có trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam
Description: 61 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19376
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.