Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19376
Nhan đề: Phòng, chống tội cướp biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam – Liên hệ thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong khu vực
Tác giả: Nguyễn, Tống Ngọc Như
Bùi, Lê Hoài Bảo B1602564
Từ khoá: Luật Thương mại
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bài những quy định phòng, chống tội cướp biển theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam, liên hệ thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vự trong hoạt động phòng, chống tội cướp biển, nghiên cứu về các chủ thể có trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam
Mô tả: 61 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19376
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.