Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19430
Title: CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG MẠNG TỪ SÁNG TÁC THƠ VÀ NHẠC CHO TIẾNG VIỆT (PHÂN HỆ 2)
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Tô, Huỳnh Tuấn
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn đề xuất các phương pháp để cải thiện chất lượng WordNet tiếng Việt VWN, tự động tạo thơ lục bát và bài hát tiếng Việt. Chất lượng VWN được cải thiện bằng cách rút trích thêm các thành viên cho synset và các giải nghĩa gloss của synset từ các kho ngữ liệu. Tổng số synset hiện tại 18.635 (đủ các thành phần) với điểm đánh giá đạt 3.78/5.00. Mô hình LSTM và N-gram được sử dụng để sáng tác thơ lục bát với các ràng buộc chặt chẽ về vần và thanh. Mô hình LSTM cũng được sử dụng để huấn luyện mô hình sinh cảm âm, lời bài hát và hợp âm trong sáng tác nhạc. Các bài hát được tạo ra từ mô hình của chúng tôi nhận được phản hồi tích cực từ những người đánh giá. Những bài thơ lục bát được tạo ra cơ bản đáp ứng các luật. Tuy nhiên, chúng tôi cần tìm hiểu để cải thiện ngữ nghĩa của những bài thơ được tạo ra
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19430
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.