Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19440
Title: Kết cấu và giải kết cấu trong Những ngã tư và những cột đèn (Trần Dần)
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Keywords: Trần Dần
Ngã tư
Cột đèn
Kết cấu
Giải kết cấu
Kí hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN);Tập 04, Số 03 .- Tr.343-352
Abstract: Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần là một tiểu thuyết được khám phá muộn của văn học Việt Nam hiện đại. Những sáng tạo mới lạ so với thời điểm nó được viết thể hiện ở nhiều phương diện: ngôn ngữ, kết cấu, nhân vật, giọng điệu, ... Bài viết đi sâu vào kết cấu tiểu thuyết nhằm làm sáng tỏ sự phá hủy để tái sinh tiềm năng thể loại này qua phương thức nhật kí hóa tiểu thuyết và giải trinh thám hóa cốt truyện trinh thám. Đồng thời, có thể coi tác phẩm như một kí hiệu văn học - văn hóa gợi mở những suy tư đa chiều về nhà văn - thời đại - nghệ thuật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19440
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.