Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19443
Title: Quan niệm về hàng hóa trong xã hội tiêu dùng: một góc nhìn Xã hội học
Authors: Đào, Thúy Hằng
Keywords: Xã hội tiêu dùng
Hàng hóa
Tiêu dùng
Xã hội học tiêu dùng
Cách mạng công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN);Tập 04, Số 03 .- Tr.397-406
Abstract: Bài viết bàn về các quan điểm khác nhau về hàng hóa dưới góc độ tiếp cận của một số nhà Xã hội học. Các quan điểm này bao gồm: (1) Hàng hóa là sự thể hiện của cá nhân trong xã hội, (2) Hàng hóa như là một loại tôn giáo và (3) Hàng hóa là biểu tượng và công cụ của tương tác xã hội. Quan niệm này nằm trong bối cảnh sự xuất hiện của các xã hội tiêu dùng tại các nước phương Tây sau cách mạng Công nghiệp. Do đó, nhằm cung cấp những hiểu biết cụ thể hơn, bài viết cũng làm rõ các tiền đề phát triển chung của các xã hội tiêu dùng này. Trong xã hội mà làn sóng tiêu dùng đang lây lan từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển, việc nghiên cứu về tiêu dùng là cần thiết để hiểu được bản chất và để dự báo sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của cá nhân như là một khía cạnh biến đổi văn hóa từ cấp độ vi mô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19443
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.