Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19451
Title: Ảnh hưởng của cộng đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên
Authors: Hoàng, Văn Năm
Keywords: Cộng đồng
Vị thành niên
Vi phạm pháp luật
Cầu Giấy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.485-497
Abstract: Nghiên cứu tại quận cầu Giấy năm 2016 nhằm tìm hiểu các nhân tố của cộng đồng có mối liên hệ với 06 hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên: Sử dụng chất ma túy; đua xe và cổ vũ đua xe; phản ứng lại chính quyền, công an; trộm cắp tài sản; đi theo một nhóm bạn vi phạm trật tự xã hội, uống rượu, bia, hút thuốc. Kết quả cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên chịu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi môi trường sống, quan hệ bạn bè, quan hệ họ hàng, quan hệ láng giềng, hoạt động đoàn thể, hoạt động trong thời gian rỗi. Sự gắn kết với họ hàng và xóm giềng, tham gia các hoạt động đoàn thể tại cộng đồng và hoạt động trong thời gian rỗi là các yếu tố làm giảm nguy cơ phạm tội trong khi đó môi trường cộng đồng và gắn kết với nhóm bạn là nhân tố làm tăng khả năng phạm tội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19451
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.