Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19455
Title: Viện Pasteur Hà Nội từ khi thành lập đến năm 1945
Authors: Bùi, Thị Hà
Keywords: Viện Pasteur
Hà Nội
Dịch bệnh
Dịch tễ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN);Tập 04, Số 04 .- Tr.517-532
Abstract: Sự hình thành của Viện Pasteur Hà Nội năm 1926 nằm trong chủ trương của chính quyền thuộc địa Đông Dương trong việc lập nên một cơ quan nghiên cứu dịch bệnh, nhất là bệnh nhiệt đới, giải quyết các vấn đề vi trùng và dịch tể cho Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Hoạt động của Viện Pasteur Hà Nội góp phần tạo ra tư duy mới về phòng bệnh và ăn ở vệ sinh cho người bản xứ. Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, tình trạng vệ sinh và hoạt động phòng bệnh ở Việt Nam nói chung và Bắc Kỳ nói riêng không cải thiện so với trước. Dịch bệnh vẫn xảy ra thường xuyên, hoành hành trong các khu dân cư bản xứ, nhất là ở các vùng nông thôn. Những vấn đề về vệ sinh và dịch tễ dự phòng vẫn chỉ dành cho người Pháp trong công cuộc cai trị thuộc địa Đông Dương. Vì vậy, Viện Pasteur Hà Nội mang bản chất của một nền y tế thực dân trong hệ thống y tế thuộc địa của Pháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19455
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.