Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19462
Title: Tạp chí du lịch nhận giải Ba về thông tin đối ngoại năm 2018
Authors: Thu Thảo
Keywords: Tạp chí du lịch nhận giải Ba
Thông tin đối ngoại năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 06 .- Tr.10
Abstract: Tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018, tạp chí du lịch (Tổng cục du lịch) được trao giải ba với tác phẩm sách ảnh "I love Vietnam" (tôi yêu Việt Nam). Giải thưởng do Ban Tuyên giáo trung ương và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với TTXVN tổ chức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19462
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.