Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19496
Title: Giải bài tập hữu cơ dựa vào hiện tượng đồng đẳng
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Giải bài tập hữu cơ
Dựa vào hiện tượng đồng đẳng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 13 .- Tr.6-9
Abstract: Đồng đẳng là hiện tượng các chất hữu cơ có cấu tạo và tinh chất hóa học tương tự nhau nhưng thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH₂.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19496
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.