Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19519
Title: Thiên nhiên và con người Nam Bộ trong thơ Huỳnh Văn Nghệ
Authors: Lê, Văn Phương
Nguyễn, Thị Ngọc Bích
Keywords: Văn học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với tất cả lòng mến mộ và trân quý đối với cuộc đời sống và chiến đấu của người con Đồng Nai Huỳnh Văn Nghệ, người viết đã quyết tâm thực hiện đề tài: “Thiên nhiên và con người Nam Bộ trong thơ Huỳnh Văn Nghệ”. Luận văn bao gồm ba chương với dung lượng mỗi chương được phân bổ hợp lý. Ở chương một, người viết trình bày về các vấn đề khái quát có tác động đến đời thơ Huỳnh Văn Nghệ gồm có khái lược về thiên nhiên và con người Nam Bộ, thơ ca Nam Bộ giai đoạn 1930 – 1954, cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ. Chương hai đi sâu vào tìm hiểu hình tượng về thiên nhiên và con người Nam Bộ trong thơ. Trong đó, bao trùm trong thơ Huỳnh Văn Nghệ là hình ảnh thiên nhiên “rừng thẳm”, “sông dài”, về con người có “những con người lam lũ nghèo khó”, “những con người dũng cảm trong chiến đấu” và “những con người xa quê nhưng lòng luôn hướng về nguồn cội”. Ở chương ba người viết tiến hành phân tích những phương thức biểu hiện thiên nhiên và con người Nam Bộ, hay nói khác hơn là những đặc sắt nghệ thuật trong thơ được Huỳnh Văn Nghệ sử dụng nhằm phục vụ ý đồ nghệ thuật và mục đích nội dung. Qua luận văn, người viết mong muốn được góp một phần nhỏ vào con đường nghiên cứu đời thơ của người thi tướng Nam Bộ Huỳnh Văn Nghệ.
Description: 79tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19519
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.