Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19585
Title: Nhu cầu du lịch của thế hệ Z tại thành phố Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Việt Hoàng
Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Nhu cầu du lịch của thế hệ Z
Tại thành phố Thanh Hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Du lịch Việt Nam;Số 07 .- Tr.12-17
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu nhu cầu trước, trong và sau khi kết thúc chuyến du lịch của thế hệ Z tại thành phố Thanh Hóa. Một số giải pháp được đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp lữ hành có những chiến lược về sản phẩm, dịch vụ và chiến lược marketing hiệu quả hướng tới thị trường khách hàng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19585
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.