Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19607
Nhan đề: Nghiên cứu thí nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý thuốc bảo vệ thực vật glyphosat bằng một số công nghệ oxy hoá nâng cao
Tác giả: Lê, Thanh Sơn
Đoàn, Tuấn Linh
Từ khoá: Nghiên cứu thí nghiệm
Đánh giá hiệu quả xử ly
Thuốc bảo vệ thực vật glyphosat
Công nghệ oxy hoá nâng cao
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.112-118
Tóm tắt: Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nguồn nước mặt ở nông thôn. Các phương pháp phổ biến hiện nay để xử lý nước bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật là hấp phụ, oxi hóa hóa học, phương pháp màng lọc, phương pháp sinh học. Trong đó phương pháp hấp phụ và lọc màng là không triệt để bởi vì chất ô nhiễm chỉ được thu giữ trong chất hấp phụ và màng lọc, cần phải được xử lý tiếp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19607
ISSN: 1859-0896
Bộ sưu tập: Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.