Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19625
Title: Đặc điểm tiểu thuyết “Chuyện hai thành phố” của Charles Dickens
Authors: Trần, Vũ Thị Giang Lam
Phan, Thanh Phương
Keywords: Văn học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chuyện hai thành phố là một trong những tiểu thuyết lịch sử hấp dẫn nhất của Charles Dickens nói riêng và của nền văn học Anh nói chung. Sau quá trình nghiên cứu Chuyện hai thành phố, chúng ta nhận thấy được nhiều điều. Về mặt nội dung, Chuyện hai thành phố giúp người đọc như được lần nữa nhìn lại cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp 1789. Qua diễn biến của cách mạng, chúng ta còn được nhìn thấy hiện thực cuộc sống và con người ở Pháp, Anh vào giai đoạn này. Về mặt nghệ thuật, Chuyện hai thành phố là tác phẩm thành công trong cách xây dựng nhân vật qua xuất thân,cử chỉ, hành động, ngoại hình, tâm lý. Xây dựng cốt truyện theo trật tự tuyến tính và cốt truyện truyện lồng ghép cũng là một điểm sáng. Ngoài ra, kể chuyện theo ngôi thứ ba gắn với điểm nhìn trần thuật từ bên ngoài kết hợp với việc sử dụng giọng điệu đa thanh cũng là một yếu tố làm nên thành công của tác phẩm.
Description: 56tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19625
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
717.6 kBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.