Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2026
Title: Đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị cho bò H'mông
Authors: Nguyễn, Huy Cường
Phạm, Minh Giang
Hoàng, Xuân Trường
Keywords: Đổi mới công nghệ
Thương hiệu
Chuỗi giá trị
Bò H'mông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.17-19
Abstract: Thịt bò H’mông (Hà Giang) sẽ nổi tiếng như thịt bò Kobe? Đây là điều hoàn toàn có thể. Các nghiên cứu cho thấy bò H’mông là nguồn gen đặc hữu, rất quý; thịt bờ mềm, ngọt, thơm, có lượng mỡ giắt vừa phải... lại được đồng bào H’mông nuôi trong điều kiện lý tưởng về môi trường cũng như thức ăn nên càng tăng thêm sự thơm ngon, bổ dưỡng. Nhận thấy việc xây dựng thương hiệu thịt bò H’mông chất lượng cao kết hợp với vùng du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ mang lại cơ hội xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND tỉnh Hà Giang đã ký kết Chương trình hợp tác thực hiện Dự án "Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển sản phẩm bò Cao nguyên đá Đồng Văn thành hàng hóa theo chuỗi giá trị". Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tính khả thi của Dự án.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2026
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.