Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2026
Nhan đề: Đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị cho bò H'mông
Tác giả: Nguyễn, Huy Cường
Phạm, Minh Giang
Hoàng, Xuân Trường
Từ khoá: Đổi mới công nghệ
Thương hiệu
Chuỗi giá trị
Bò H'mông
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Thịt bò H’mông (Hà Giang) sẽ nổi tiếng như thịt bò Kobe? Đây là điều hoàn toàn có thể. Các nghiên cứu cho thấy bò H’mông là nguồn gen đặc hữu, rất quý; thịt bờ mềm, ngọt, thơm, có lượng mỡ giắt vừa phải... lại được đồng bào H’mông nuôi trong điều kiện lý tưởng về môi trường cũng như thức ăn nên càng tăng thêm sự thơm ngon, bổ dưỡng. Nhận thấy việc xây dựng thương hiệu thịt bò H’mông chất lượng cao kết hợp với vùng du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ mang lại cơ hội xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND tỉnh Hà Giang đã ký kết Chương trình hợp tác thực hiện Dự án "Ứng dụng đổi mới công nghệ phát triển sản phẩm bò Cao nguyên đá Đồng Văn thành hàng hóa theo chuỗi giá trị". Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tính khả thi của Dự án.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2026
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.81 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.