Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20414
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Ý-
dc.date.accessioned2020-01-09T03:14:58Z-
dc.date.available2020-01-09T03:14:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1601257-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20414-
dc.description35trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thức ăn đến sinh khối của trùn Quế và chất lượng phân trùn, thí nghiệm được thực hiện tại (Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại Học Cần Thơ). Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố với 05 nghiệm thức ứng với 05 tỷ lệ phối trộn thức ăn hữu cơ và bèo tấm khác nhau (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm; 60% phân bò + 30% rác hữu cơ + 10% bèo tấm; 60% phân bò + 20% rác hữu cơ + 20% bèo tấm; 60% phân bò + 10% rác hữu cơ + 30% bèo tấm; 60% phân bò + 0% rác hữu cơ + 40% bèo tấm) thực hiện 3 lần lặp lại, thức ăn cho trùn Quế trong thí nghiệm là chất hữu cơ sẵn có tại Hòa An, bao gồm rác hữu cơ và bèo tấm từ kênh mương phối trộn cùng với phân bò. Mật độ thả trùn sinh khối thả ban đầu bằng nhau giữa các nghiệm thức là 6 kg sinh khối trùn/ m2 (sinh khối trùn bao gồm trùn bố mẹ, trùn con và môi trường sống). Diện tích ô nuôi 1,5m: 1m: 0,5m. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn thức ăn có ảnh hưởng đến sinh khối của trùn Quế tươi, với tỷ lệ phối trộn thức ăn ở nghiệm thức 1 (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm) thì trùn tăng trưởng tốt nhất 0,523 kg/m2 và có hệ số sinh trưởng tăng 4,16 lần cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn thức có ăn đến chất lượng phân trùn, ở nghiệm thức (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm) có khối lượng phân thu được là 11,3 kg/m2, có hiệu suất phân 0.48% thấp hơn các nghiệm thức còn lại. Kết quả phân tích chỉ tiêu thành phần dinh dưỡng trong phân trùn: Ở các nghiệm thức không chênh lệch nhiều.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thức ăn đến sinh khối trùn quế ( Perionyx excavatus) và chất lượng phân trùn.vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.