Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Hồng Linh-
dc.contributor.authorTrần, Văn Nguyện-
dc.date.accessioned2018-06-01T07:43:21Z-
dc.date.available2018-06-01T07:43:21Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2046-
dc.description.abstractBài viết này tập trung làm rõ tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phúc lợi xã hội tại các nước Châu Á giai đoạn 1990-2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phân bố không đồng đều trong mối quan hệ giữa FDI và chỉ số phát triển con người (HDI) giữa các quốc gia. Trong đó, việc thu hút dòng vốn FDI cao không đảm bảo có sự tác động tích cực tới HDI của quốc gia đó. Hơn nữa, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về mối quan hệ ngược chiều giữa FDI với tăng trưởng trong phúc lợi xã hội, được đo lường thông qua chỉ tiêu HDI. Bên cạnh đó, thu hút FDI dù có tác động tiêu cực tới chỉ số về giáo dục, chỉ số thu nhập và chỉ số y tế của nhóm các quốc gia trong khu vực, nhưng các kết quả này không có ý nghĩa về mặt thống kê.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 248 .- Tr.42-51-
dc.subjectPhát triển con ngườivi_VN
dc.subjectFDIvi_VN
dc.subjectChỉ số y tếvi_VN
dc.subjectChỉ số thu nhập và chỉ số giáo dụcvi_VN
dc.titlePhân tích tác động FDI đến phúc lợi xã hội : Dẫn chứng từ các quốc gia Châu Ávi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_692.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.