Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20477
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng đối với nhóm hàng rau tại chợ truyền thống trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Authors: Lê, Văn Dễ
Lê, Hoàng Khan
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài Nghiên cứu sự hài lòng của người tiêu dùng đối với nhóm hàng rau tại chợ truyền thống trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm khách hàng lựa chọn đi chợ và đi siêu thị và có 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt này. Đó là không gian mua sắm, chất luowngj và phong phú hàng hóa , giá cả và các chính sách chăm sóc khách hàng, uy tín và phong cách phục vụ, an toàn, tuổi tác, thu nhập trung bình hàng tháng. Nghiên cứu cũng khám phá có 3 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với các siêu thị trên địa bàn thành phố cần Thơ. Đó là chất lượng và sự phong phú hàng hóa , không gian mua sắm , chính sách giá và các chính sách chă sóc khách hàng.Mặt Khác, sự hài lòng của khách hàng đối với các chợ truyền thống lại chịu sự tác động của hai nhân tố là: sản phẩm và giá cả, không gian mua sắm và thái độ phục vụ. Cuối cùng căn cứ kết quả nghiên cứu trên đề tài cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm tập trng vào các vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất và các điểm yếu, tồn tại của các chwoj truyền thống và siêu thị tại Thành phố Cần Thơ
Description: 80tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20477
ISSN: B1606048
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.