Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20484
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Trình-
dc.date.accessioned2020-01-13T07:40:47Z-
dc.date.available2020-01-13T07:40:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1601254-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20484-
dc.description62trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “Khảo sát ảnh hưởng của phân trùn Quế được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đến tốc độ sinh trưởng và năng suất của ba loại rau ăn lá tại Xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện tại trại trực nghiệm, khoa Phát triển Nông Thôn, trường Đại học Cần Thơ từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 nhằm tìm ra tìm ra loại phân trùn Quế (được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau) thích hợp cho rau ăn lá (rau muống, cải xanh, cải ngọt) đạt tốc độ sinh trưởng và năng suất cao. Thí nghiệm thực hiện được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 7 nghiệm thức (NT1 không bón phân; NT2 bón phân hóa học; NT3 bón phân trùn từ 40% rác hữu cơ, 0% bèo tấm, 60% phân bò; NT4 phân trùn từ 30% rác hữu cơ, 10% bèo tấm, 60% phân bò; NT5 phân trùn từ 20% rác hữu cơ, 20% bèo tấm, 60% phân bò; NT6 phân trùn từ 10% rác hữu cơ, 40% bèo tấm, 60% phân bò; NT7 phân trùn từ 0% rác hữu cơ, 40% bèo tấm, 60% phân bò) với 03 lần lặp lại. Nhìn chung bón phân trùn trên rau ăn lá (rau muống, cải xanh, cải ngọt) tốc độ sinh trưởng chiều cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số lá rau muống (lần lượt là 1,00-1,19; 0,54-0,68 ; 0,04-0,06; 0,21-0,22 cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,39; 0,42; 0,02; 0,17 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,34; 0,69; 0,08; 0,36 cm/ngày). Cải xanh (lần lượt là 1,161,22; 0,93-1,52; 0,61-0,99; 0,25-0,31 cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,49; 0,52; 0,55; 0,23 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,41; 1,61; 1,03; 0,51 cm/ngày). Cải ngọt (lần lượt là 1,25-1,39; 0,511,70; 0,23-0,30; 0,33-0,41cm/ngày) phát triển vượt trội so với không bón phân (0,19; 0,32; 0,13; 0,28 cm/ngày) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (1,49; 0,98; 0,34; 0,51 cm/ngày). Năng suất tổng (rau muống dao động từ 1,52 – 1,60 kg/m2, cải xanh 1,52 – 1,60 kg/m2 và cải ngọt 0,98 – 1,10 kg/m2) cao hơn so với không bón phân (rau muống 0,82 kg/ m2, cải xanh 0,62 kg/m2, cải ngọt 0,57 kg/m2) nhưng thấp hơn so với bón phân hóa học (rau muống 2,23 kg/ m2, cải xanh 2,63 kg/m2, cải ngọt 1,87 kg/m2). Tóm lại các phân trùn Quế được sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đều ảnh hưởng như nhau đến sinh trưởng và năng suất của rau ăn lá (rau muống, cải xanh và cải ngọt).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleKhảo sát ảnh hưởng của phân trùn quế sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác nhau đến tốc độ sinh trưởng và năng suất của ba loại rau ăn lá tại xã Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giangvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.