Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2053
Nhan đề: Khánh Hòa : Phát triển vật liệu xây không nung thông qua một dự án KH&CN
Tác giả: Xuân Diện
Từ khoá: Vật liệu xây không nung
Dự án Khoa học và Công nghệ
Khánh Hòa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.37-38
Tóm tắt: Thông qua việc thực hiện một dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592), Công ty cổ phần vật liệu mới Asia 96 (Khánh Hòa) đã hoàn thiện được quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có, góp phần thay thế gạch đất sét nung truyền thống, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2053
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.41 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.