Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20578
Title: SỬ DỤNG MẠNG LSTM ĐỂ DỰ ĐOÁN CHỨNG KHOÁN VÀ PHÂN LOẠI BÌNH LUẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Trần, Lan Linh
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong luận văn này, chúng tôi tập trung vào việc sử dụng kiến trúc LSTM để cung cấp dự báo chuỗi thời gian – đặc biệt trên bộ dữ liệu chứng khoán. Đầu vào của mô hình là các chỉ số chứng khoán TAIEX đầu ra là giá trị đã được dự đoán. RMSE của mô hình của chúng tôi là 57.65% trên bộ dữ liệu chứng khoán TAIEX năm 2004. Bên cạnh đó, mô hình LSTM còn được sử dụng để phân loại bình luận của khách hàng là tích cực hay tiêu cực. Mô hình của chúng tôi đạt được giá trị F1-score là 84.5%.
Description: 32 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20578
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.