Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20774
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mỹ Hạnh-
dc.date.accessioned2020-02-03T08:01:46Z-
dc.date.available2020-02-03T08:01:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20774-
dc.description.abstractVới sự phát triển của xã hội cũng như của nền kinh tế, căng thẳng trong công việc là điều không thể tránh khỏi trong hầu hết các tổ chức, ngành nghề, đặt biệt là ngành ngân hàng trong những năm gần đây. Nghiên cứu này tập trung vào mối tương quan giữa xung đột vai trò công việc, mơ hồ công việc, quá tải công việc, căng thẳng công việc; đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng. Bằng phân tích cấu trúc tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy căng thẳng trong công việc có mối quan hệ thuận chiều với xung đột vai trò và quá tải công việc trong khi không có mối tương quan với mơ hồ vai trò..Hơn nữa, nghiên cứu còn phát hiện quá tải công việc, mơ hồ vai trò trong yêu cầu công việc và căng thẳng trong công việc có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả làm việc của những nhân viên ngân hàng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 250 .- Tr.44-52-
dc.subjectHiệu quả làm việcvi_VN
dc.subjectCăng thẳng công việcvi_VN
dc.subjectMơ hồ vai tròvi_VN
dc.subjectXung đột vai tròvi_VN
dc.subjectQuá tải công việcvi_VN
dc.titleNghiên cứu tác động của các nhân tố căng thẳng trong công việc đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
654.65 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.