Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20945
Title: Đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong Luật tục Ê- đê
Authors: Nguyễn, Minh Hoạt
Keywords: Đặc trưng ngôn ngữ
Luật tục Ê-đê
Văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 7 .- Tr.27-41
Abstract: Bài viết phân tích lí giải nét đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa trong Luật tục Ê đê và các phương diện cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20945
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.