Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20951
Title: Nghiên cứu phơi nhiễm bức xạ điện từ tần số cao của người lao động vận hành máy ép cao tần ngành sản xuất giày da
Authors: Mai, Thị Thu Thảo
Trần, Minh Thông
Keywords: Nghiên cứu phơi nhiễm bức xạ
Điện từ tần số cao
Người lao động
Vận hành máy ép cao tần
Ngành sản xuất giày da
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 04+05+06 .- Tr.31-36
Abstract: Nghiên cứu thực hiện đo đạc mức phơi nhiễm điện từ trường (EMF) tại 30 máy ép cao tần sử dụng tần số 27,12MHz với tại 270 vị trí ở 07 nhà máy sản xuất giày da... Kết quả đo đạc như sau: điện trường 18,55 đến 58,25V/m, từ trường 0,010-0,157A/m, phụ thuộc vào chế độ vận hành của thiết bị (thời gian, nhiệt độ và loại vật liệu gia công). Mức phơi nhiễm bức xạ điện từ trường của người lao động được đánh giá là đạt tiêu chuẩn QCVN 21:2016/BYT. Tuy nhiên, cần giám sát thường xuyên bức xạ điện từ trường nhằm phát hiện mức phơi nhiễm cao đột xuất có thể xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20951
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.