Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2098
Title: Tổng hợp phim perovskite với dung môi thích hợp sử dụng ở quy mô nông nghiệp
Authors: Lê, Tiến Khoa
Keywords: Phim perovskite
Dung môi
Quá trình tổng hợp
Quy mô công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.52-55
Abstract: Từ lâu, vật liệu perovskite đã thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học trên thế giới nhờ vào tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ trong các hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, quá trình tổng hợp phim perovskite vẫn còn dựa trên việc sử dụng các dung môi độc hại, khó điều khiển, có nhiệt độ sôi cao, không chỉ ảnh hưởng đến tính chất sản phẩm mà còn gây ra nhiều khó khăn cho việc sản xuất phim perovskite ở quy mô lớn. Gần đây, GS Henry J. Snaith và các cộng sự thuộc Phòng thí nghiệm Clarendon (Khoa Vật lý, Đại học Oxford, Vương quốc Anh) đã đề nghị kết hợp methylaminne (MA) với dung môi công nghiệp acetonitrile nhằm phát triển một hệ dung môi mới có thể hòa tan dễ dàng các tiền chất, tạo ra sản phẩm perovskite vừa có độ tinh thể hóa cao, vừa có hình thái đặc khít, phù hợp cho ứng dụng trong pin năng lượng mặt trời.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2098
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.