Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21054
Title: PHẦN MỀM CHẤM CÔNG
Authors: Trần, Việt Châu
Nguyễn, Ngọc Thảo Ngân
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Làm thế nào để quản lý nhân sự hiệu quả?…Luôn là một bài toán khó cho các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có số công nhân viên lớn, thì việc lưu trữ dữ liệu nhân sự thủ công trở nên khá phức tạp. Do đó, các nhà quản lý luôn mong muốn tìm được các giải pháp quản lý nhân sự sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp mình. Hệ thống quản lý nhân sự và chấm công bằng kỹ thuật xuất file được xây dựng đã đáp ứng các chức năng cần thiết cung cấp giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ như quản lý hồ sơ nhân sự, thay đổi quá trình công tác, quản lý chấm công cho đơn vị, quản lý việc thay đổi danh mục phòng ban, chấm công theo từng ngày cho từng đơn vị, phòng ban và đặt biệt là xuất báo cáo bảng chấm công theo tháng file Excel theo đúng quy định của Bộ. Phần mềm quản lý nhân sự và chấm công bằng kỹ thuất xuất file chấm công là một phần mềm rất hữu ích, nó giúp cho việc quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp được dễ dàng nhanh chóng và thuận tiện từ đó giúp cho việc kinh doanh được phát triển hơn.Với mục đích muốn giúp đỡ phần nào đó cho các doanh nghiệp nói chung và các đơn vị, bộ phận khác nói riêng nên em đã xây dưng phần mềm này mong rằng nó sẽ được ứng dụng nhiều. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng .NET Framework và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra giúp cho việc quản lý nhân sự và chấm công cho các doanh nghiệp dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chưa giải quyết được vấn đề tính lương và nhập trực tiếp file chấm công vào hệ thống. Việc hoàn chỉnh và bổ sung là hướng phát triển trong tương lai.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21054
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.