Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hiền-
dc.contributor.authorTống, Thị Ngân-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Điềm-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Cẩm Nhung-
dc.contributor.authorVũ, Xuân Trung-
dc.date.accessioned2020-02-17T01:06:26Z-
dc.date.available2020-02-17T01:06:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-0896-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21153-
dc.description.abstractEthylbenzen là tác nhân gây bệnh nghề nghiệp đã được công nhận tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Theo American Conterence of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH2018) của Mỹ và nhiều nước trên thế giới đang sử dụng hai sản phẩm chuyển hóa của ethylbenzen trong nước tiểu làm chỉ số giám sát sinh học đó là chỉ số axit mandelic (MA) và axit phenylglyoxylic (PGA) [1],[2].vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.33-42-
dc.subjectXây dựng quy trình kỹ thuật định lượngvi_VN
dc.subjectAxit Mandelicvi_VN
dc.subjectSản phẩm chuyển hóavi_VN
dc.subjectEthylbenzen trong nước tiểuvi_VN
dc.subjectBằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổvi_VN
dc.titleXây dựng quy trình kỹ thuật định lượng Axit Mandelic - Sản phẩm chuyển hóa của Ethylbenzen trong nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.