Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21180
Title: Đảng bộ huyện Trạm Tấu: Ổn định chính trị cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Đảng bộ huyện Trạm Tấu
Ổn định chính trị cơ sở
Nâng cao đời sống nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07(300) .- Tr.49-51
Abstract: Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) có nhiều chuyển biến tích cực: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực; đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào điều kiện thực tế của huyện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21180
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.