Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2118
Title: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018
Authors: Tô, Trung Thành
Keywords: Triển vọng kinh tế
Việt Nam
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 4 .- Tr.4-6
Abstract: Năm 2017 nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả khả quan như: tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%; nhu cầu chi tiêu nội địa khá ổn định, chi đầu tư từ khu vực tư nhân gia tăng; môi trường kinh doanh được cải thiện đã tạo điều kiện tốt hơn cho sự tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh dẫn đến thặng dư cán cân thương mại hàng hóa ở mức 2,7 tỷ USD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức kỷ lục 17,5 tỷ USD... Dự báo trong năm 2018, nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng ta sẽ phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2118
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.04 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.