Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21375
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng tháng 3 năm 2019
Keywords: Tóm tắt tình hình khí tượng
Tháng 3 năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 700 .- Tr.75-84
Abstract: Trong tháng 3/2019 nhiệt độ trung bình tháng trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tại khu vực Trung Bộ cao hơn từ 1,5-2,5 độ so với TBNN cùng thời kỳ; Trong tháng 3/2019 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-50 mm. Riêng một số điểm mưa cục bộ tại Bắc Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cao hơn TBNN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21375
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.