Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21381
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH MTV Co.Opmart Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Thị, Linh Đa
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Co.opmart Cần Thơ. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty
Mô tả: 173 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21381
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.