Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21444
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH giải pháp công nghệ Haytech
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Lê, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Giải pháp công nghệ Haytech.
Mô tả: 205 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21444
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
23.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.