Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21445
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe máy tay ga của người tiêu dùng TP Rạch Giá
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Phạm, Thị Bảo Châu
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy của người tiêu dùng thành phố Rạch Gía, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sức mua xe gắn máy.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21445
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.