Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21461
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Tường Vi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn Ninh Kiều 2 thuộc Công ty TNHH MTV 622 và qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà hàng, khách sạn Ninh Kiều 2
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21461
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.