Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21497
Title: Ước lượng thiệt hại kinh tế của người dân do tiếp xúc với bụi mịn PM10 và PM2.5 tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Lê, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đo lường thiệt hại kinh tế do tiếp xúc với bụi mịn PM10 và PM2.5 ở Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm giảm thiệt hại do ô nhiễm môi trường không khí gây ra.
Description: 148 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21497
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.