Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21498
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Hoàng Minh Trí
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng nhằm đưa ra giải pháp giúp nâng cao thu nhập và chi tiêu hợp lý đối với người dân và đưa ra các kiến nghị về chính sách với chính phủ.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21498
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
937.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.