Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21505
Nhan đề: Chỉ số giá tiêu dùng tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2018
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lam
Nguyễn, Hoàng Phong
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu chỉ số giá tiêu dùng tại tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn 2015 – 2018 và đề xuất các biện pháp nhằm kiểm sát chỉ số giá tiêu dùng tại tỉnh Sóc Trăng một cách hiệu quả.
Mô tả: 76 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21505
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
966.66 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.