Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21523
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ chăm sóc tóc nam tại Barbershop trên địa bàn TP Cần Thơ
Authors: Cao, Minh Tuấn
Trương, Đình Lộc
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc tóc nam tại Barbershop trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ đó đưa ra giải pháp để các Barbershop có những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để chăm sóc tóc nam tại barbershop trở nên gần gũi và thân thuộc hơn với khách hàng trong nước
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21523
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
36.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.