Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21532
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín chi nhánh Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Ngô, Thúy Duy
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Bạc Liêu, đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh.
Description: 81 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21532
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.