Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21539
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua máy tính xách tay của sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Hà
Đặng, Chí Ni
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng máy tính xách tay của sinh viên Đại học Cần Thơ và đề xuất khuyến nghị cho các người bán máy tính xách tay để phục vụ khách hàng tốt hơn.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21539
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.