Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21570
Nhan đề: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ – PGD Phú An
Tác giả: Bùi, Văn Trịnh
Châu, Gia Lộc
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại VietABank chi nhánh Cần Thơ - PGD Phú An.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21570
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.