Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21574
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng khi đi siêu thị của sinh viên tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Kha, Thị Hồng Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng ngẫu hứng khi đi siêu thị của sinh viên tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhằm xác định các yếu tố tác động đến việc mua hàng ngẫu hứng của sinh viên khi đi siêu thị. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị giúp các siêu thị kích thích hành vi mua hàng ngẫu hứng của sinh viên
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21574
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.