Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21576
Title: Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định chọn mua sản phẩm son 3CE của giới trẻ Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Phạm, Thị Cẩm Thi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khám phá ra những thành phần của giá trị thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sản phẩm son 3ce của giới trẻ thành phố cần thơ và đề xuất giải pháp và kiến nghị
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21576
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.