Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21587
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ đông xuân tỉnh Trà Vinh
Authors: Võ, Thành Danh
Ngô, Phương Bình
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó cung cấp thêm thông tin cho việc đưa ra các giải pháp hợp lý giúp người nông dân có thể tăng năng suất trong việc sản xuất lúa.
Description: 101 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21587
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.