Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21597
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Lê, Anh Kiệt
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn từ 2016 đến 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 để thấy rõ tình hình hoạt động tín dụng, từ đó đề ra những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Description: 57 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21597
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.