Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21603
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thiết kế và xây dựng cảnh quan Lê Thanh
Authors: Trần, Thị Hanh Phúc
Lê, Thị Hồng Đào
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Cảnh Quan Lê Thanh giai đoạn từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019. Từ đó tìm ra những nguyên nhân tồn tại và đề xuẩt một số giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế về hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới
Description: 65 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21603
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.