Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21629
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV Trí Danh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty giúp cho công ty có định hướng và quản lý ngày càng có hiệu quả.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21629
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
826.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.