Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21631
Title: Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng Vietcombank tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Duyệt
Trần, Trân Châu
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ, từ đó đề xuất ra các giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng Vietcombank tại thành phố Cần Thơ.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21631
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.