Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21636
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các ngân hàng TMCP Việt Nam
Authors: Thái, Văn Đại
Nguyễn, Thanh Nhân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư tài sản của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Qua đó đưa ra đề xuất thích hợp để khuyến nghị về đầu tư tài sản cho các ngân hàng thương mại.
Description: 32 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21636
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
684.01 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.